Poslovno-knjigovodstveni program AKTIV

Osnovne karakteristike POSLOVNO-KNJIGOVODSTVENOG PROGRAMA AKTIV su: PRISTUPAČNOST CLOUD tehnologija po čemu je knjigovodstveni program AKTIV prepoznat na tržištu,omogućava da u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja (smart telefon,tablet,laptop,ps računar..) AKTIV bude na jedan klik od Vas i spreman za korišćenje. SIGURNOST U slučaju da Vam se pokvari uređaj na kom Dalje…

Poreski aspekti raspodele dobiti

Vlasnici kapitala mogu biti pravna i fizička lica, rezidenti ili nerezidenti Republike Srbije, usled čega su za oporezivanje prihoda od dividendi i udela u dobiti relevantni sledeći propisi: • Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 Dalje…

Korisne knjigovodstvene informacije

Mimimalna cena rada Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121 dinar (neto) po radnom času. Odluka o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2016. godine koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 79/15 odnosi se na period u Dalje…

Posao knjigovođe – računovođe

Posao knjigovođe obuhvata vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima, konsultacije sa klijentima, obradu podataka, samostalnu organizaciju poslovanja ukoliko se radi o poslu vođenja knjigovodstvene agencije. Konkretna zaduženja mogu biti: ručno unošenje podataka, izvoda, faktura izlaznih i ulaznih, isplata plata i uplata doprinosa, knjiženje deviznih izvoda, takođe ručno, izdavanje putnih naloga dinarskih i deviznih, priprema Dalje…

Poreska prijava i obrasci

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. Iznos poreza koji obveznik treba da plati utvrduje se u poreskoj Dalje…

Pitanja i odgovori iz knjigovodstva

1. Zašto upisati kurs knjigovodstva? Vođenje poslovnih knjiga je zakonska obaveza svih preduzeća. Samim tim, potreba za kvalifikovanim knjigovođama je stalna i u odnosu na veliku većinu ostalih struka, knjigovođe imaju mnogo veće mogućnosti za zaposlenje. Nakon uspešnog završetka obuke na kursu knjigovodstva vi ćete steći dodatna znanja i kvalifikacije koje će vam omogućiti lakše Dalje…

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je skup pravila za beleženje finansijskih informacija u finansijskom knjigovodstvu u kojem svaka transakcija ili događaj menja najmanje dva različita računa (konta) glavne knjige računa. Tako da se svaka poslovna promena upisuje najmanje dva puta. Dvojno knjigovodstvo je neuporedivo više zastupljeno od prostog knjigovodstva. Sva preduzeća vode knjige isključivo po metodu dvojnog knjigovodstva. Dalje…