Posao knjigovođe – računovođe

Posao knjigovođe obuhvata vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima, konsultacije sa klijentima, obradu podataka, samostalnu organizaciju poslovanja ukoliko se radi o poslu vođenja knjigovodstvene agencije. Konkretna zaduženja mogu biti: ručno unošenje podataka, izvoda, faktura izlaznih i ulaznih, isplata plata i uplata doprinosa, knjiženje deviznih izvoda, takođe ručno, izdavanje putnih naloga dinarskih i deviznih, priprema Dalje…