Kurs računara

Kurs računara namenjen je svima onima koji do sada nisu radili sa računarima, kao i onima koji žele da unaprede osnovno znanje. Kroz naše kurseve računara možete naučiti rad u najvažnijim računarskim programima u Windows okruženju. Polaznike uvodimo u najbitnije pojmove iz računarstva na lak i razumljiv način, da bi do kraja obuke mogli samostalno da primene znanje u privatne ili poslovne svrhe.

Poslovni kurs racunara


Polaznici se mogu prijaviti za male grupe od 3 do 5 polaznika ili individualno. Takođe, u ponudi imamo i mini grupe od dva polaznika, pri čemu polaznici plaćaju cenu za grupnu nastavu, a fond časova je onaj koji je predviđen za individualnu nastavu. Na kraju obuke za rad na računaru polaže se ispit za dobijanje sertifikata.

Škola računara se održava u Beogradu i većina naših polaznika dolazi iz Beograda. Ali sa ponosom možemo da istaknemo da imamo i veliki broj polaznika koji dolaze i iz drugih mesta.


Poslovni kurs računara

Obuku za rad na računaru moguće je pohađati kroz poslovni kurs računara koji obuhvata 4 najvažnija programska paketa: Windows, Word, Excel i Internet, kao i specijalizovni kurs – samo onaj deo koji polaznika zanima. Škola računara je osmišljena tako da mogu da je pohađaju svi, bez obzira na predznanje iz ove oblasti.

Program nastave delimo prema glavnim paketima za koje se vrši obuka za rad na računaru.

Kurs Windowsa

Microsoft Windows je najpopularniji operativni sistem u svetu, pa je obuka za Windows osnova za bilo kakav dalji rad na računaru. Kroz kurs Windows-a polaznici se uvode do ostalih najvažnijih programa koji se koriste na računarima.

Kurs Windowsa je koncipiran tako da na jednostavan i razumljiv način omogućava upoznavanje i savladavanje najvažnijih komandi i operacija koje su neophodne za upotrebu svih ostalih programa na računaru. Kurs Windows-a je moguće pohađati u grupi ili individualno. Grupna nastava s održava u fiksnim, unapred dogovorenim terminima i traje 6 školskih časova. Individualna nastava traje 4 školska časa i održava se u terminima u kojim se polaznik dogovori sa predavačem.

Obuka za Windows obuhvata sledeće nastavne oblasti:

 • Uvodne napomene
 • Upoznavanje sa hardverom i softverom računara
 • Desktop i rad sa prozorima
 • Pojam fajla i foldera
 • Rad sa dokumentima, snimanje i izmena (SAVE I SAVE AS)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata (COPY i CUT)
 • Brisanje podataka (Recycle bin)
 • Opercija SEARCH
 • Operacija SEND TO i DELETE.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs Windowsa obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom osnovnom kursu Windows-a.


Kurs Interneta

Kurs Interneta predviđen je za polaznike sa malim predzanjem ili bez predznanja iz ove oblasti. Na ovom kursu ćete naučiti kako da dođete do željenih podataka, kako da ih sačuvate na vašem računaru i kako da koristite elektronsku poštu. Kurs Interneta je moguće pohađati u grupi ili individualno. Grupna nastava se održava u fiksnim, unapred dogovorenim terminima i traje 6 školskih časova. Individualna nastava traje 4 školska časa i održava se u terminima u kojim se polaznik dogovori sa predavačem.

kurs interneta


Kurs Interneta obuvata sledeće nastavne oblasti:

 • Uvod
 • Programi za pretraživanje sadržaja na svetskoj mreži
 • Pretraga podataka
 • Favorites
 • History
 • Kreiranje email-a
 • Vežbanje slanja i prijema pošte
 • Reply i forward
 • Poslati kreiran Word ili Excel dokument sa porukom
 • Štampanje.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs Interneta obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa polaže se završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom osnovnom kursu interneta.

Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transformisao način na koji funkcionišu komunikacioni sistemi. Počeci Interneta se vežu za stvaranje ARPANET-a, 1969. godine, mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane SAD. Danas, Internet povezuje milijarde računara širom sveta na jedan nehijerarhijski način. Međutim, Internet nije samo proizvod tehnološkog napretka, nego takođe društvenih i političkih procesa, uključujući naučnu zajednicu, politiku i vojsku. Od svojih korena kao jedno neindustrijsko i neposlovno okruženje vezano za naučnu zajednicu, Internet se vrlo brzo proširio na svet trgovine i poslovanja. Internet je javno dostupna globalna mreža koja povezuje računare i računarske mreže korišćenjem Internet protokola (IP). To je “mreža svih mreža” koja se sastoji od miliona kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmenjuju informacije i usluge kao što su elektronska pošta, chat i prienos datoteka te povezane stranice i dokumente World Wide Weba (www).

Pojam “Internet” znači mreža unutar mreže, ili internkonekcija između više računara. Internet je globalna mreža. Strukturno postoje male mreže koje se međusobno vezuju, i time čine ovu strukturu.

Na osnovu prethodno navedenog, Internet je nezaobilazni deo našeg poslovnog i privatnog života. Dobro poznavanje Interneta nam donosi brže, lakše i efikasnije funkcionisanje u svim aspektima života. Na Internetu je moguće naći informacije iz svih oblasti, pri čemu iz svake postoji veliki broj izvora informacija.


Kurs Worda

Kurs Worda je koncipiran tako da početnik može brzo da nauči osnove rada u ovom programu, a oni koji već znaju da ga koriste, mogu se usavršiti i naučiti da koriste mnoge napredne opcije. Sve veći zahtevi u pogledu brzog, jednostavnog i automatizovanog kreiranja dokumenata na računarima čine upotrebu Worda široko rasprostanjenim.

Microsoft Word predstavlja standard u oblasti programa za obradu teksta i često se pominje kao najbolji, najjednostavniji, ali i kao program sa velikim mogućnostima u pogledu automatizovanog kreiranja dokumenata. Word ima veliki broj komandi i mogućnosti podešavanja koje se ne vide na prvi pogled, ali se lako uključuju u radno okruženje, što možete naučiti na našem kursu Worda.

Microsoft Word obuka, kurs Worda

Nivo poznavanja Worda je od ključne važnosti za formiranje dobrog tekstualnog dokumenta. Takođe, ako dobro poznajete ovaj program, višestruko ćete smanjiti vreme potrebno za izradu dokumenta.

Kurs Worda je koncipiran tako da polaznicima daje praktična znanja pomoću kojih se postiže brže i efikasnije kreiranje dokumenata. Obuka za Microsoft Word može se pohađati u grupi ili individualno. Grupna nastava s održava u fiksnim, unapred dogovorenim terminima i traje 12 školskih časova. Individualna nastava traje 8 školskih časova i održava se u terminima u kojim se polaznik dogovori sa predavačem.

Kurs Worda obrađuje sledeće oblasti:

 • Sastavljanje dokumenta
 • Opšta podešavanja Word-a
 • Obeležavanje, kopiranje i premeštanje (SELECT, COPY, CUT)
 • Nabrajanje (BULLETS and NUMBERING)
 • Korišćenje tabele
 • Formatiranje slova i pasusa
 • Kopiranje formata (FORMAT PAINTER)
 • Čuvanje dokumenta
 • Zaglavlje i dno strane (HEADER i FOOTER)
 • Ubacivanje specijalnog teksta (WordArt)
 • Ubacivanje slika i simbola
 • Priprema dokumenta za štampu.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs Worda obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom osnovnom kursu Worda.


Kurs Excela

Kurs Excela u KFG Centru koncipiran je tako da polaznici u kratkom vremenskom periodu nauče da rade u programu Microsoft Excel, koji je opšte prihvaćeni standard za organizaciju, analizu i pikaz podataka. Excel prikazuje podatke tabelarno i obrađuje ih matematički, pa kažemo da u Excelu izrađujemo obračunske tabele ili da radimo tabelarne proračune.

Tipični slučajevi upotrebe Excela:

 • Izrada računa, cenovnika, proračuna, troškovnika
 • Obračun zarada
 • Obrada anketa
 • Razredna statistika
 • Izrada i korišćenje jednostavnijih baza podataka.
kurs Excela, casovi Excela

Excel koriste uglavnom poslovni ljudi kao pomoć u analizi i prikazivanju podataka, a danas se podrazumeva da kandidat za posao zna dobro da koristi ovaj program. Kurs Excela je namenjen i svima onima koji žele da ga koriste i privatno, za razne kalkulacije, npr. pri izgradnji kuće, otplati kredita, vođenju privatnih troškova, zarade, itd.. Mogućnosti su neiscrpne. Iz tog razloga, podelili smo kurs Excela na 3 dela, od osnovnog do ekspert kursa.

Osnovni kurs Excela

Osnovni kurs Excela traje ukupno 15 školskih časova kad je grupna nastava ili 10 školskih časova kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi Excela se državaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.
Kurs Excela obuhvata:

 1. Pojam Excel prozora, radno okruženje, opšta podešavanja
 2. Unošenje i izmena podataka u poljima
 3. Menjanje širine kolona i redova
 4. Premeštanje i kopiranje u Excel-u
 5. Formatiranje polja
 6. Izrada grafikona
 7. Osnovne formule
 8. Osnovne funkcije (SUM, MIN, MAX, AVERAGE, IF, COUNT )
 9. Apsolutne i relativne adrese
 10. Filteri – formiranje baze podataka od Excel tabela
 11. Rad sa procentima
 12. Priprema dokumenta za štampu.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs Excela obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom osnovnom kursu Excela.

Mada nije dobio ime po engleskoj reči excel, u prevodu “izdvajati se”, ovaj softverski proizvod iz Microsoft Office paketa koji spada u kategoriju programa za tabelarna izračunavanja izdvaja se svojim kvalitetom i mogućnostima od svih ostalih srodnih programa drugih proizvođača (npr Lotus1-2-3 i Quattro Pro) i trenutno je najprodavaniji program za tabelarna izračunavanja u svetu, koji bi s pravom mogao biti proglašen najjednostavnijim postojećim programom za tabelarna izračunavanja.

Napredni kurs Excela

Pored standardnih alatki koje poseduje ova vrsta programa: izrada tabelarnih proračuna i reprezentativnih izveštaja, grafikona i analiza, Exel nudi mnogo više. U sebi ima ugrađeno preko 600 gotovih funkcija, svrstanih po kategorijama, funkcije za rad sa tekstualnim podacima, funkcije za rad sa bazama podataka, kao i razne matematičke, statističke, finansijske i druge funkcije.

Za polaznike koji već imaju osnovna znanja iz Excela u ponudi imamo  Napredni kurs Excela i Ekspert kurs Excela. Više na stranici Viši nivoi Excela.


Kurs Powerpointa

PowerPoint program je deo Microsoft Office paketa pomoću kog se mogu praviti multimedijalne prezentacije. Korisnicima omogućava korištenje videa, animacije, zvuka, teksta i grafike za stvaranje vizuelno efektnih materijala. Prezentacije napravljene u PowerPointu se mogu koristiti za poslovnu upotrebu, lične namene ili u školstvu. Microsoft PowerPoint je grafički program koji znatno olakšava prenos poruke publici. Tekst se u Microsoft PowerPoint vrlo lako unosi iz drugih programa kao što je Microsoft Word što znatno ubrzava proces izrade prezentacije.

Kurs Powerpointa

PowerPoint je program koji se relativno lako i brzo uči. Za njega se može reći da daje odlične rezultate u vidu napravljenih prezentacija, a bez mnogo uloženog truda i znanja. Osnovni cilj kursa PowerPointa je osposobljavanje polaznika, da na najjednostavniji i najbrži način mogu da naprave kvalitetnu prezentaciju na računaru. Kurs PowerPoint je moguće pohađati u grupi ili individualno. Grupna nastava se održava u fiksnim, unapred dogovorenim terminima i traje 9 školskih časova. Individualna nastava traje 6 školskih časova i održava se u terminima u kojim se polaznik dogovori sa predavačem.

Kurs PowerPointa obuhvata shledeće nastavne oblasti:

 • Uvod u PowerPoint – priprema i organizacija prezentacije
 • Tekst (unos i obrada)
 • Slike (umetanje, premeštanje, grupisanje, obrada)
 • Slajdovi (dodavanje, brisanje, dizajn)
 • Izbor i uređivanje grafikona
 • Dizajniranje prezentacije (uređivanje pozadine i pozadinske grafike)
 • Upotreba animacije
 • Podešavanje vremena trajanja prezentacije
 • Izrada foto galerije.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs PowerPointa obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom kursu PowerPointa.

Prijava za kurseve