Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je skup pravila za beleženje finansijskih informacija u finansijskom knjigovodstvu u kojem svaka transakcija ili događaj menja najmanje dva različita računa (konta) glavne knjige računa. Tako da se svaka poslovna promena upisuje najmanje dva puta.

Dvojno knjigovodstvo je neuporedivo više zastupljeno od prostog knjigovodstva. Sva preduzeća vode knjige isključivo po metodu dvojnog knjigovodstva. Svi konkursi za posao u oblasti knjigovodstva isključivo zahtevaju znanje dvojnog knjigovodstva, dok svi testovi znanja iz oblasti knjigovodstva isključivo sadrže pitanja iz oblasti dvojnog knjigovodstva.

Za beleženje poslovnih promena koriste se knjigovodstveni nalozi. Svaka finansijska transakcija je zabeležena u najmanje dva različita računa (konta) u finansijskom računovodstvenom sistemu, tako da su ukupna zaduženja jednaka ukupnim potraživanjima u Glavnoj knjizi. Ovo je delimična provera da li je svaka poslovna promena korektno upisana. Poslovna promena je zabeležena kao zaduženje (u dugovnu stranu) i kao potraživanje (u potražnu stranu) na nalogu. Ako je zbir upisa na dugovnoj strani jednog naloga jednak zbiru upisa potražne strane na nalogu, onda kažemo da je taj nalog u ravnoteži.

 

Primer: knjiženje prodate robe

Konto

Naziv konta

Opis

Duguje

Potražuje

2040

Kupci

Prodaja

120.000,00

6040

Prihodi od prodaje robe

Prodaja

100.000,00

4700

Obaveze za PDV u izdatim fakturama

Prodaja

20.000,00

 

Primer: knjiženje naplate potraživanja od kupaca

Konto

Naziv konta

Opis

Duguje

Potražuje

2410

Tekući račun

Naplata

120.000,00

2040

Kupci

Naplata

120.000,00

 

Analitička kartica je dokument koji prikazuje sve promene na jednom računu (kontu).

Primer: analitička kartica za račun (konto) – 4350 dobavljači u zemlji

Datum naloga

Datum
dokumenta

Broj
dokumenta

Tip naloga

Broj naloga

Duguje

Potražuje

SALDO DUGUJE

SALDO POTRAŽUJE

17.02.2015. 17.02.2015. 25 Ulazni 54 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
03.04.2015. 03.04.2015. 156 Ulazni 88 0,00 8.000,00 0,00 13.000,00
26.04.2015. 26.04.2015. 158 Izvodi 92 5.000,00 0,00 0.00 8.000,00

 

Kao što je već rečeno, gradivo iz oblasti knjigovodstva je veoma obimno. Zato smo mi podelili gradivo na 3 nivoa. Svaki kurs knjigovodstva je organizovan tako da je najveći fond časova posvećen ručnom knjiženju i analizi dokumenata. Na ovaj način se uči suština knjigovodstva i knjiženja dokumentacije. Analizira se svaki dokument i obrazac i polaznici imaju univerzalno znanje iz knjigovodstva. Ako bi se akcenat stavio na knjigovodstveni program, polaznici bi naučili rad u tom programu, bez shvatanja suštine knjigovodstva. Ako bi se u praksi susreli sa drugim programom, njihovo prethodno znanje bi bilo od minimalne koristi. Pošto na tržištu postoji veliki broj knjigovodstvenih programa, prednost koncepta kursa knjigovodstva koji mi organizujemo je očigledna.