Korisne knjigovodstvene informacije

Mimimalna cena rada

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121 dinar (neto) po radnom času.

Odluka o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2016. godine koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 79/15 odnosi se na period u kojem se vrši isplata, nezavisno od toga na koji se period odnosi, tj. primenjuje se i na zaradu za decembar 2015. godine i ranije, ako se isplaćuju u 2016. godini.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01.05. do 31.07.2016. godine iznosi:

21.012 dinara.

 

Prosečna zarada

Prosečna zarada u Republici Srbiji u aprilu 2016:

– bruto: 67.464,00 dinara

– neto: 49.249,00 dinara.

Obrazac M-4 u elektronskoj formi

Republički fond za PIO omogućio je obveznicima na svojoj internet stranici http://www.pio.rs/  da od 15. marta 2016. godine dostave Obrazac M-4 za zaposlene u elektronskoj formi, preko elektronskog servisa ovog fonda.

Predstavnici Republičkog fonda za PIO su naglasili da će se Obrazac M-4 dostavljati za 2015. godinu i verovatno za 2016. godinu, sve dok se ne uspostavi adekvatna razmena podataka između nadležnih organa.

Neoporeziv iznos zarade

Objavljen podatak o neoporezivom iznosu zarade i drugi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana Odredbama člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, … i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada Republike Srbije, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca, po objavljivanju tih iznosa.

Indeks potrošačkih cena u 2015. godini iznosi 1,5% („Sl. glasnik RS“, br. 3/16).

Prema tom podatku Vlada Republike Srbije je utvrdila usklađene dinarske neoporezive iznose iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona (uvećane za 1,5%).

Usklađeni neoporezivi iznosi objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 5/16, a primenjuju se od 1. februara 2016. godine.

Usklađeni neoporezivi iznos zarade iz čl. 15a stav 2, 4 i 5. Zakona je 11.604,00 dinara, koji se primenjuje na isplate počev od 1. februara 2016. godine bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju

Iznos koji se ne oporezuje od 1. februara 2016.do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogu­ćnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.666,00 din.

 

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

Iznos koji se ne oporezuje od 1. februara 2016. do iznosa od 2.201,00 din.