Poreska prijava i obrasci

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. Iznos poreza koji obveznik treba da plati utvrduje se u poreskoj Dalje…