Kurs knjigovodstva

Kurs knjigovodstva u KFG Centru u Beogradu osmišljen je tako da spoji teoriju, koja se uči u školama i na fakultetima, i praksu. Knjigovodstvo je veoma zahtevna i obimna oblast rada, a veliki broj različitih dokumenata, obrazaca i zakonskih propisa koji se primenjuju čine knjigovodstvo izuzetno obimnim. Iz tog razloga osmislili smo ubrzani kurs knjigovodstva koji će Vas u kratkom roku pripremiti za rad.

Kursevi računovodstva se održavaju u Beogradu i većina naših polaznika dolazi iz ovog grada, ali sa ponosom možemo da istaknemo da imamo i veliki broj polaznika koji dolaze i iz drugih mesta.

Ukoliko imate neke nedoumice vezane za kurseve, pogledajte stranicu Pitanja i odgovori. Ovde možete pogledati uputstva u vezi poreskih prijava i popunjavanja obrazaca, kao i korisne knjigovodstvene informacije, šta obuhvata posao knjigovođe – računovođe, odredbe Zakona o PDV i drugo. Pogledajte i Poreski aspekti raspodele dobiti.


Osnovni kurs knjigovodstva

Osnovni kurs knjigovodstva

Osnovni kurs knjigovodstva podeljen je na dva dela. Uvodni, kraći deo, odnosi se isključivo na teoriju, to jest teorijske zadatke. U ovom delu se radi kao u srednjoj ekonomskoj školi. Ovde ćete naučiti osnovne elemente i pojmove iz  knjigovodstva i računovodstva. I odmah da napravimo razliku između knjigovodstva i računovodstva. Za sve one koji nisu iz ove struke, ta dva termina izgledaju usto. Međutim, razlika postoji. Termin računovodstva je širi i obuhvata: knjigovodstvo, računovodstvenu analizu i planiranje i računovodstvenu kontrolu.   Postavlja se pitanje da li je predmet našeg izučavanja kurs računovodstva ili kurs knjigovodstva? Odgovor je jednostavan. Knjigovodstvo čini najveći deo gradiva je  koji se rad, ali se prelaze i osnovni elementi računovodstva.

Uzevši u obzir prethodno navedeno, naš kurs se može posmatrati kao kurs računovodstva, sa akcentom na kurs knjigovodstva. Na ovom nivou se uči šta je aktiva i pasiva, strana duguje i potražuje, osnovni elementi finansijskih izveštaja, kao i knjiženja koja će predstavljati osnov za izučavanje ove obimne i kompleksne oblasti.

Nakon teorijskog dela, kreće rad sa dokumentacijom. U ovom delu se radi sa originalnom dokumentacijom i ovaj deo predstavlja simulaciju rada u preduzeću. Kroz konkretne primere ćete naučiti koji su elementi fakture, izvoda, kako se knjiže dati dokumenti, kao i obračun i knjiženje PDV i zarada.

Aktiv
 • Cloud program – rad sa bilo kog mesta i uredjaja, čak i sa mobilnog telefona
 • Brz i jednostavan
 • Velika efikasnost uz malu investiciju koja štedi vaše vreme i resurse
 • Tehnička podrška 24/7, 365 dana u godini
 • Automatizovano knjiženje po potvrdi svakog dokumenta
 • Jednostavan obračun zarada i svih ostalih obračuna koje vrši poslodavac
 • Sveobuhvatno izveštavanje uz opciju pregleda podataka po različitim atributima.

Više o programu možete videti na stranici poslovno-knjigovodstveni program AKTIV

www.aktiv.rs

Aktiv

Kurs knjigovodstva podešen je za polaznike koji nemaju nikakvo predznanje u ovoj oblasti, tako da se na kurs knjigovodstva – osnovni nivo mogu javiti polaznici iz svih struka koji su zainteresovani da nauče osnove knjigovodstva.

Na osnovnom kursu knjigovodstva se obrađuju sledeće oblasti:

 • Pojam knjigovodstva i računovodstva
 • Šta čini i šta je, aktiva, pasiva, konto, račun, termini duguje i potražuje
 • Osnove zakona o računovodstvu
 • Knjiženje izvoda banke, uz korišćenje originalne dokumentacije
 • Knjiženje primljenih faktura, uz korišćenje originalne dokumentacije
 • Knjiženje izdatih faktura, uz korišćenje originalne dokumentacije
 • Blagajničko poslovanje, uz odgovaruću dokumentaciju
 • Obračun zarada
 • Obračun PDV
 • Elementi osnovnih finansijskih izveštaja (Bilans stanja i bilans uspeha).

Kurs knjigovodstva – osnovni nivo traje ukupno 36 školskih časova ako odaberete grupnu nastavu ili 24 školska časa kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi se održavaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu u našim prostorijama u Beogradu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs knjigovodstva-osnovni nivo, obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom kursu knjigovodstva – osnovni nivo.


Napredni kurs knjigovodstva

Viši nivo kursa knjigovodstva je namenjen polaznicima koji poseduju osnovno znanje iz knjigovodstva i računovodstva, a žele da prošire svoje znanje i uđu detaljnije u materiju. Za praćenje gradiva na ovom nivou potrebno je minimum predznanje koje obuhvata Kurs knjigovodstva – osnovni nivo.

knjigovodstvo, napredni kurs

Kurs knjigovodstva – napredni nivo je namenjen polaznicima koji već rade u knjigovodstvu, ali su zainteresovani da prošire svoje znanje, polaznicima koji žele da se zaposle u knjigovodstvu, vlasnicima preduzeća koji bi da imaju kvalitetniju saradnju sa knjigovođama, kako i svima koji se bave drugim delatnostima, a hteli bi da budu upoznati sa knjigovodstvom.

Na ovom nivou se radi i detaljnija analiza dokumentacije, kao i finansijskih izveštaja, tako da ovaj kurs može da se posmatra kao kurs računovodstva. Razlika između termina računovodsva i knjigovodstva je navedena u prethodnom delu teksta. Na ovom nivou knjigovodstva se isključivo radi sa dokumentacijom, uz obračune koji se rade u knjigovodstvu preduzeća. Nastavljamo tamo gde smo stali na kursu knjigovodstva – osnovni nivo.  Uvodimo neka nova dokumenta, kao na primer kalkulacija, a radićemo i popunjavanje poreskih prijava za zarade i PDV. Radićemo neke komplikovanije obračuna, kao što je obračun nabavne vrednosti prodate robe, kao i obračun amortizacije.

Poseban akcent je stavljen na izradu završnog računa. Biće obrađene pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, kao i samo sastavljanje finansijskih izveštaja. Ciljevi finansijskog izvještavanja definisani su u Okviru MSFI (Međunarodni stadardi finansijskog izveštavanja), a oni su sledeći:

 • Pružanje informacija o finansijskom položaju, uspešnosti poslovanja i promenama finansijskog položaja subjekta, što je korisno širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka;
 • Finansijski izveštaji pokazuju rezultate upravljanja ili odgovornosti menadžmenta za poverene resurse. Korisnici informacija trebaju finansjiske izveštaje zbog ocene efikasnosti menadžmenta kao i ocene njhove odgovornosti;
 • Finansijski izveštaji služe za donošenje odluka, kao što su: da li ulagati u neke poslovne subjekte, prodati ulaganje (deonice, udele) subjekta ili ih zadržati, da li dati poverenje menadžmentu poslovnog subjekta ili ga zameniti novim menadžementom, itd..

Na višem kursu knjigovodstva se obrađuju sledeće oblasti:

 • Nabavka robe (sastavljanje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje, knjiženje)
 • Nivelacija cene
 • Popunjavanje poreske prijave za zarade (PPP PD)
 • Popunjavanje poreske prijave za PDV (PP PDV)
 • Pomoćne knjige (KIR – knjiga izdatih računa i KPR – knjiga primljenih računa)
 • Nabavna vrednost prodate robe (maloprodaja i veleprodaja)
 • Amortizacija (poreska i knjigovodstvena)
 • Izrada završnog računa (popunjavanje bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog izveštaja).

Obuka za Kurs knjigovodstva – napredni nivo  traje ukupno 30 školskih časova kad je grupna nastava, ili 20 školskih časova kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi se održavaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu u našim prostorijama u Beogradu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs knjigovodstva-napredni nivo, obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom kursu knjigovodstva – napredni nivo.


Kurs knjigovodstva – expert nivo

Ovaj kurs je namenjen svima koji su zainteresovani da svoje znanje iz oblasti knjigovodstva dovedu na visok nivo. Kurs je namenjen polaznicima koji su uspešno završili naša prehodna dva kursa, kao i svima ostalima koji poseduju potrebna znanja za praćenje predviđenog gradiva. Posao knjigovođe zahteva poznavanje mnogih specifičnih situacija iz prakse, kao i širokog spektra zakonskih propisa. Kurs knjigovodstva – ekspert nivo omogućava da naučite gradivo koje će vam omogućiti da vladate širokim spektrom knjigovodstvenih usluga i da se svrstate u red knjigovođa koji imaju visok nivo znanja.

Kurs knjigovodstva napredni

Na ovom kursu se rade komplikovanija knjiženja i on omogućava polaznicima da se zaposle u preduzećima koja traže visok nivo znanja iz računovodstva. Kao što se da primetiti ovde koristimo termine knjigovodstvo i računovodstvo. Za većinu ljudi, ova dva termina označavaju istu delatnost. Međutim, postoji razlika. Posao knjigovođe je da proknjiži dostavljenu dokumentaciju i pobrine se jedino za to da knjiženje bude sprovedeno na zakonom propisan način i da svaku promenu prati ispravna zakonom propisana dokumentacija. Posao računovođe zalazi daleko dublje u poslovanje preduzeća . Njegov posao je da prati propise, analizira  poslovanje preduzeća, daje predloge za njegovo unapređenje te da upozori na eventualne propuste. On pomaže oko normativnih akata i pruža informaciju o tome na koji način u nekoj situaciji koja se tiče poslovanja i poslovnih knjiga treba postupiti. On će znati kako trenutno posluje preduzeće  i da li preliminarni finansijski pokazatelji daju vernu sliku poslovanja On zna locirati suštinu problema. Dobar računovođa može sačuvati preduzeću velika novčana sredstva, osigurati da iz svog poslovanja izvuče maksimum finansijske koristi, a da pri tome bude u skladu sa zakonom.

Na osnovu prethodno navedenog ovaj kurs se može u potpunosti posmatrati kao kurs računovodstva.  Kurs računovodstva predstavlja maksimum koji je moguće naučiti u školi. Sledeći nivo za sve polaznike bi trebao da bude rešavanje konkretnih računovodstvenih problema u preduzeću.

Kurs knjigovodstva – ekspert nivo vas približava tome da postanete računovođa. Za praćenje ovog kursa neophodno je znanje koje obuhvataju kurs knjigovodstva – osnovni nivo i kurs knjigovodstva – napredni nivo.

Program za kurs knjigovodstva – ekspert nivo:

 • Obračun uvoza (teorijsko objašnjenje, uz korišćenje originalne dokumentacije, izrada devizne kalkulacije i knjiženje uvoza)
 • Obračun i knjiženje bolovanja do 30 dana
 • Bolovanje preko 30 dana (popunjavaju se obrasci OZ-7, OZ-8, OZ-9 i OZ-10, uz odgovarajuća knjiženja)
 • Trudničko i porodiljsko bolovanje (NZ-1 obrazac uz odgovarajuća knjiženja)
 • Ugovor o delu (obračun i knjiženje uz popunjavanje obrasca)
 • Pojam kompenzacije, izrada ugovora o kompenzaciji
 • Službeni put u zemlji (obračun i knjiženje troškova službenog puta)
 • Službeni put u inostranstvo (obračun i knjiženje, uz korišćenje originalne dokumentacije)
 • Poreski bilans PB 1
 • Porez na dobit pravnih lica PDP prijava.

Obuka za Kurs knjigovodstva – ekspert nivo  traje ukupno 30 školskih časova kad je grupna nastava, ili 20 školskih časova kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi se održavaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu u našim prostorijama u Beogradu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs knjigovodstva-ekspert nivo, obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom kursu knjigovodstva – ekspert nivo.