Kurs ruskog jezika

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR-u. Osim Rusije, koristi se u zemljama koji su ranije bile u sastavu SSSR-a, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranta od zemalja bivšeg SSSR-a, kao što su Izrael, Nemačka, Kanada, SAD, i sl. – kao maternji dela stanovištva i kao jezik međunarodne komunikacije. U Izraelu, na primer, prema podacima popisa stanovništva iz 1999. živi 750 hiljada iseljenih iz SSSR-a. Tamo se publikuju ruski listovi, te funkcionišu ruske radio-stanice i televizijski kanali. Određen broj onih koji znaju ruski se nalazi u Istočnoj Evropi, gde je ruski do nedavno bio obavezan predmet u školama.

kurs ruskog jezika

Oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti. Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim (što go čini u tom pogledu 7. u svetu). Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN.

Kurs ruskog jezika u školi KFG Education centar će Vam omogućiti da za kratko vreme naučite  osnove ruskog ili da usavršite Vaše znanje, što će Vam omogućiti lakšu komunikaciju ako se nalazite u Rusiji, ili ako komunicirate odavde sa ruskim  klijentima.

U našoj školi rade predavači sa velikim iskustvom u prenosu znanja ruskog jezika. Formiranje malih grupe za učenje i pažljivo odabrana literatura, predstavlja garanciju da  će nakon završetka kursa ruskog jezika u našoj školi, Vaše znanje ruskog jezika biti na visokom nivou.

Za ruski jezik postoji 6 nivoa:

  • Početni kurs 1
  • Početni kurs 2
  • Srednji kurs 1
  • Srednji kurs 2
  • Viši kurs 1
  • Viši kurs 2.

Za polaznike koji već imaju određeno znanje, omogućen je besplatni test koji određuje nivo znanja. Polaznicima je obezbeđena odgovarajuća literatura za rad na času i rad kod kuće.

Na kraju kursa radi se završni test, na osnovu kojeg se dobija sertifikat.