Kurs francuskog jezika

Francuski jezik  (la langue française) je jedan od romanskih jezika koji se primarno koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, kao i bivšim kolonijama Francuske i Belgije, uključujući Kvebek u Kanadi. Francuski je drugi najrašireniji jezik nakon engleskog. On je službeni jezik u 29 zemalja, većina kojih su članovi la francophonie, zajednice zemalja francuskog govornog područja.

kurs francuskog jezika

Francuski je govorni jezik u Francuskoj, južnoj Belgiji, zapadnoj Švajcarskoj, Monaku, delu Kanade, delovima SAD. Ovaj jezik koristi 110 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, a ukupno 190 miliona ljudi ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Prema demografskim projekcijama, pre svega zbog visokog nataliteta afričkog frankofonskog stanovništva, broj stanovnika koji govore francuskim jezikom će 2025. godine dostići broj od 500 miliona, a do 2050. godine 650 miliona ili 7% buduće svetske populacije. Francuski jezik je drugi jezik po brojnosti na svetu prema broju ljudi koji ga uče (posle engleskog jezika).

Prema istraživanju Evropske komisije, Francuski je četvrti najšire korišćeni maternji jezik u Evropskoj Uniji. On je treći po broju ljudi koji ga rezumeju u EU.Usled francuskog i belgijskog kolonijalizma počevši od 17. i 18. veka, francuski je uveden u nove teritorije Amerika, Afrike i Azije.

Francuski ima dugu istoriju kao međunarodni jezik trgovine, diplomatije, književnosti i naučnih standarda i on je zvanični jezik mnogih međunarodnih organizacija uključujući Ujedinjene Nacije, Evropsku Uniju, NATO, WTO.

Kurs francuskog jezika u KFG Education centar školi stranih jezika je koncipiran tako da, uz iskusne profesore , naučite jedan od najlepših i najpopularnijih jezika u svetu.

Za francuski jezik postoji 6 nivoa:

  • Početni kurs 1
  • Početni kurs 2
  • Srednji kurs 1
  • Srednji kurs 2
  • Viši kurs 1
  • Viši kurs 2

Za polaznike koji već imaju određeno znanje, omogućen je besplatni test koji određuje nivo znanja. Polaznicima je obezbeđena odgovarajuća literatura za rad na času i rad kod kuće.

Na kraju kursa radi se završni test, na osnovu kojeg se dobija sertifikat.