Kurs Excela

Za pohađanje Naprednog kursa Excela potrebno je predznanje koje obuhvata Kurs Excela – Osnovni nivo. Postavlja se pitanje zašto pohađati Napredni kurs Excela? Objašnjenje je veoma jednostavno. Da biste se izdvojili na tržištu rada, u odnosu na ostale, potrebno je znati što više. Dobro poznavanje Excela omogućava da budete ispred konkurencije. Microsoft Excel možete koristiti i besplatno online, a potrebno je samo da se registrujete.

Napredni kurs Excela

Obuka za Napredni kurs Excela traje ukupno 15 školskih časova kad je grupna nastava ili 10 školskih časova kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi se održavaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.

napredni kurs excela

Napredni kurs Excela obuhvata sledeće nastavne jedinice:

 • Sortiranje podataka
 • Kreiranje međuzbirova
 • Uslovno formatiranje
 • Pivot tabele
 • Validacija podataka
 • Napredne funkcije (SUMIF, VLOOKUP, COUNTIF, INDEX, MATCH…)
 • Rad sa više dokumenata
 • Zaštita dokumenata i radnih listova
 • Napredne formule
 • Obrada i analiza podataka putem naprednih grafikona
 • Grupisanje podataka
 • Zamrzavanje redova i kolona
 • Alati “What if” (Solver i Goal seek)
 • Konsolidacija podataka – funkcija CONSOLIDATE.

Za svakog polaznika koji dođe na napredni kurs Excela obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom naprednom kursu Excela.

Ekspert kurs Excela

Uzevši u obzir sve mogućnosti koje Excel pruža, stvorila se potreba za formiranjem novog kursa, Kurs Excela – Expert nivo. Koja je svrha ovog kursa? Pošto je veći broj polaznika izrazio želju da nauči Excel na veoma visokom nivou, pristupili smo kreiranju ovog kursa. Kurs obrađuje složenije slučajeve iz nastavnih jedinica koje su pretodno već obrađene, a takođe se prelazi određen broj potpuno novih.

Među novim oblastima koje se ovde obrađuju, naročito treba istaći Makroe. Makroi predstavljaju kratke programe koje korisnik ne piše, već se automatski generišu od strane Excela. Njihova uloga je automatizacija često korišćenih postupaka. Nema potrebe da nešto radite po sto puta, neka to Excel radi umesto vas.

Za praćenje gradiva koje se obrađuje na ovom kursu neophodno je znanje gradiva koje obuhvataju Kurs Excela – Osnovni nivo i Kurs Excela – Napredni nivo. Kurs Excela – Expert nivo obuhvata sledeće nastavne oblasti:

 • Složene pivot tabele
 • Korišćenje makroa
 • Funkcija OFFSET
 • Složeni grafikoni
 • Scenario manager
 • Funkcije za rad sa datumima i vremenom
 • Razdvajanje složenih podataka u više kolona
 • Auto filter
 • Složeno uslovno formatiranje
 • Formule nizova
 • Tekstualne funkcije
 • Davanje imena opsezima.
Kurs Excela, ekspert nivo

Obuka za Kurs Excela – Ekspert nivo traje ukupno 15 školskih časova kad je grupna nastava, ili 10 školskih časova kada je u pitanju individualna nastava. Grupni kursevi se državaju u fiksnom, unapred utvrđenom terminu. Individualni kursevi se održavaju u terminima koji polaznik dogovori sa predavačem.

Za svakog polaznika koji dođe na kurs Excela-Ekspert nivo, obezbeđena je skripta koja služi kao pomoć u savladavanju gradiva. Na kraju kursa se polaže završni ispit i izdaje se diploma o uspešno završenom ekspert kursu Excela.